Oferta usług

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie i księgowanie dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • rozliczenia podatku od towarów i usług
 • sporządzanie zestawień księgowych i VAT
 • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 • wykonanie i złożenie deklaracji VAT, wysyłka elektroniczna deklaracji VAT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • doradztwo podatkowe

prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • weryfikacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • doradztwo podatkowe

prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • weryfikacja i księgowanie dokumentów, sporządzanie zestawień księgowych
 • tworzenie planu kont oraz uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • rozliczenia i tworzenie zestawień VAT
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 • wykonanie i złożenie deklaracji VAT, wysyłka elektroniczna deklaracji VAT
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • doradztwo podatkowe

rozliczenia kadrowo-płacowe

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac i ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych PIT-4R
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników
 • przygotowywanie dokumentacji ZUS:
  • imiennych raportów oraz zbiorczych deklaracji miesięcznych
  • wniosków o uzyskanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną oraz osobiste reprezentowanie klienta w urzędzie
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa-zlecenie)

sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT)

sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)

doradztwo podatkowe