O firmie

Oferujemy

 • badanie sprawozdań finansowych wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Badania
 • audyt wykorzystania środków pomocowych pochodzących ze źródeł publicznych
 • badanie planu przekształceń firm
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
 • inne usługi atestacyjne
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych w oparciu o przedstawione dane

Zapewniamy

 • profesjonalność i rzetelność świadczonych usług
 • miłą i przyjazną atmosferę oraz komfortową współpracę
 • indywidualne podejście do klienta, negocjowalne ceny
 • całkowitą poufność powierzonych informacji
 • pełną informatyzację przetwarzania danych księgowych i bezpieczeństwo baz danych klientów

Doświadczenie

Firma BASTER AUDYTOR działa na rynku usług audytorskich i rachunkowych nieprzerwanie od 1992 roku.
Firma jest prowadzona przez biegłego rewidenta Jana Jacka Ostera (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2918) i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 313.